Bø kunnskapspark


I planarbeidet for utvikling av Campus Bø er det et sterkt fokus på styrke nærhet mellom kompetansemiljø og samarbeid mellom næring og høgskole. Det er behov for flere attraktive kontorplasser både for næringsliv og høgskolen i regionen samtidig som studentsamskipnaden i Telemark ønsker at studenter skal få mulighet til å bo på campus. Bø kunnskapspark planlegges med tanke på å ivareta disse interessene og dermed bidra til en mer attraktiv campus.

Bygget inneholder 2 etager med næring og 2 etager med studentboliger. Studentboligene skal først og fremst dekke behovet for overnatting for samlingsbaserte studenter. Arealet hvor den nye kunnskapsparken er inntegnet, befinner seg i forlengelse av Bø hotell ut mot Gullbringvegen.

Se video

Samarbeidspartnere

Kontakt oss

Bent Gurholt, prosjektansvarlig
bent.gurholt@mtnu.no
tlf 932 40 080
Siri Elisabeth Hafnor, prosjektleder
siri@mtnu.no
tlf 466 62 646