Bilder

 • Flyfoto mot Bø kirke

  Flyfoto mot Bø kirke

  Illustrasjon av areal med parkering.
  Illustrasjon og arkitekt: 3D Arkitekter og Søndergaard Rickfelt AS

 • Fra Evjudalen

  Fra Evjudalen

  Illustrasjon av Bø Kunnskapspark fra Evjudalen.
  Illustrasjon og arkitekt: 3D Arkitekter og Søndergaard Rickfelt AS

 • Gullbring bro

  Gullbring bro

  Illustrasjon av Bø Kunnskapspark fra Gullbring med planlagt bro mellom byggene.
  Illustrasjon og arkitekt: 3D Arkitekter og Søndergaard Rickfelt AS

 • Inngangsparti

  Inngangsparti

  Illustrasjon av inngangsparti med Bø Hotell i bakgrunnen.
  Illustrasjon og arkitekt: 3D Arkitekter og Søndergaard Rickfelt AS

 • Inngangsparti innvendig

  Inngangsparti innvendig

  Illustrasjon av inngangsparti innvendig Bø Kunnskapspark.
  Illustrasjon og arkitekt: 3D Arkitekter og Søndergaard Rickfelt AS

 • Kantine og fellesareal

  Kantine og fellesareal

  Illustrasjon av fellesareal utenfor kantine i Bø Kunnskapspark.
  Illustrasjon og arkitekt: 3D Arkitekter og Søndergaard Rickfelt AS

 • Snitt av bygget

  Snitt av bygget

  Skissert snitt av Bø Kunnskapspark .
  Arkitekt: Søndergaard Rickfelt AS

 • Flyfoto mot Bø kirke
 • Fra Evjudalen
 • Gullbring bro
 • Inngangsparti
 • Inngangsparti innvendig
 • Kantine og fellesareal
 • Snitt av bygget

Kontakt oss

Helge Solberg, Hotellfinans
helget@bohotell.no
tlf 918 85 500


Bent Gurholt, MTNU
bent.gurholt@mtnu.no
tlf 932 40 080


Torgeir Straand, Telemark Technologies
ts@telemarktechnologies.no
tlf 906 57 267